Το Πεκάν Caryaillinoinensis Wangenh. (Koch) | PellaNews

Το Πεκάν Caryaillinoinensis Wangenh. (Koch)

Κωνσταντίνος Καζαντζής1, Παναγιώτης Ξαφάκος2, Πετρούλα Κολυμπάρη3

1: ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας

2: Ειδικός Δενδροκόμος, Εθνικής Αντίστασης 71, Σκύδρα

3: Δήμος Σκύδρας, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΤοΠεκάνή Ψευδοκαρυδιά[CaryaillinoinensisWangenh. (Koch),Οικογένεια: Juglandaceae]είναι ένα φυλλοβόλο δένδρο, συγγενικό και με ομοιάζοντα χαρακτηριστικά με την Καρυδιά, με περιορισμένη καλλιεργητική αξίαγια τη χώρα μας. Κάποια εμπορική δυναμική καιενδιαφέρον, εμφανίζει στην Κύπρο. Σχηματίζει ψηλά δένδρα, ευρύκορμα, με ισχυρές πλάγιες διακλαδώσεις και το ξύλο του είναι σκληρό αλλά εύκολα κατεργαζόμενο, κατάλληλο για όλες τις ξυλουργικές εργασίες (Φωτογραφία 1). Είναι Αμερικανικής καταγωγής δένδρο που δεν καλλιεργείται συστηματικά ευρέως στην Ελλάδα, μπορεί όμως να βρεθεί σε μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες. Καλλιεργείται εντατικά σε πολλές χώρες της υφηλίου όπως οι Η.Π.Α. (75% της παγκόσμιας παραγωγής), Μεξικό (20% της παγκόσμιας παραγωγής), Κύπρος, Ισραήλ, Νότιος Αφρική, Περού, Αυστραλία και τελευταία, σε Ισπανία και Ιταλία.

Η καλλιέργεια του Πεκάναπαιτεί βαθιά, πλούσια εδάφη, μέσης σύστασης, υγρά, που αποστραγγίζονται καλά όμως, με άριστο pH 6-7. Δεν είναι ξηρική καλλιέργεια και χρειάζεται τακτικές αρδεύσεις. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -18 έως 45 oCαλλά παθαίνει σοβαρές ζημιές στη βλάστηση και το καρπίδιο από ανοιξιάτικους παγετούς, γι’ αυτό είναι καλύτερα να μην καλλιεργείται σε περιοχές/θύλακες παγετών. Το δένδρο μπορεί να ξεπεράσει τα 30 μέτρα ύψος, ξεπερνά τα 100 χρόνια ζωής και σχηματίζει δυνατές πασσαλώδεις και διακλαδωτές ρίζες. Το είδος είναι μόνοικο/δίκλινο (σχηματίζει ξεχωριστά αρσενικά και θηλυκά άνθη αλλά στο ίδιο δένδρο), είναι ανεμόφιλο στην επικονίαση και είναι προτιμότερο καλλιεργητικά να φυτεύεται με επικονιάστρια ποικιλία, καθότι συντελούνται καλύτερα ποσοστά επικονίασης και οι σταυρογονιμοποιούμενοι καρποί έχουν περισσότερη ψίχα και καλύτερη συμπεριφορά στην καρπόπτωση και παρενιαυτοφορία. Τα αρσενικά άνθη αναπτύσσονται σε κρεμαστούς ίουλους, σε ξύλο της προηγούμενης χρονιάς, ενώ τα θηλυκά άνθη απ’ όπου θα εκπτυχθούν οι καρποί, σε ετήσιους βλαστούς, γι’ αυτό και το δένδρο ακροκαρπεί (ανήκει στα Ακρόδρυα) και αντιμετωπίζεται καλλιεργητικά όπως και η Καρυδιά.

 

Φωτογραφία 1. Ενήλικο δένδρο Πεκάν.

Το Πεκάν καλλιεργείται (υπάρχουν δεκάδες ποικιλίες) για την εκμετάλλευση του καρπού ως βρώσιμο προϊόν (νωπός ή ξηρός), όπως και η Καρυδιά. Επίσης μπορεί να εξαχθεί και έλαιο από την ψίχα του που χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική και τη ζαχαροπλαστική. Ο καρπός τουείναι προμήκης δρύπη, με λεπτό κέλυφος, ακανόνιστα μελανοκαστανός και με γλυκιά ψίχα, που αναπτύσσεται εντός πράσινου εξωτερικού περιβλήματος που μεταχρωματίζεται και σχίζεται με την πάροδο της ωρίμανσης (Φωτογραφία 2).

 

Φωτογραφία 2. Καρποί Πεκάν.

Το Πεκάν σήμερα έχει περιορισμένη καλλιεργητική αξία για την Ελλάδα ελέω Καρυδιάς, που ικανοποιεί περισσότερο το καταναλωτικό κοινό σε αυτό το είδος καρπών. Πιθανόν στο μέλλον να ανατραπεί αυτή η άποψη, εξαιτίας της συνεχούς αναζήτησης νέων αγορών του εξωτερικού καικαινοφανών καταναλωτικών προϊόντων. Δεν πρέπει να παραβλέπεται και η χρήση του ελαίου του στη φαρμακευτική και ζαχαροπλαστική.