Θέματα & εκτιμήσεις στην Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον | PellaNews

Θέματα & εκτιμήσεις στην Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Κυμαινόμενης δυσκολίας ήταν τα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού που έξετάζονταν σήμερα οι μαθητές των ΓΕΛ.

Αναλυτικά στην Ανάπτυξη εφαρμογών  τα Θέματα κρίνονται ως αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Μάλιστα θεωρείται πως ήταν ευκολότερα από τα αντίστοιχα του 2018. 

Στην Ιστορία τα θέματα της πρώτης ομάδας ήταν βατά. Τα θέματα της δεύτερης ομάδας είναι αυξημένης δυσκολίας και για αυτά απαιτείται η πολύ καλή γνώση του βιβλίου σε συνδυασμό με την κριτική ικανότητα του υποψηφίου.

Τέλος στη Φυσική:

 ΘΕΜΑ Α: απαιτητικότερο από άλλες χρονιές. Τα ερωτήματα Α2, Α4 χρειάζονται πράξεις

ΘΕΜΑ Β: Β1: Βατό εφαρμογή τύπων Β2: Απαιτεί αρκετές πράξεις Β3:Απαιτητικό και χρειάζεται προσοχή

ΘΕΜΑ Γ: Βατό παρόμοιο με άσκηση σχολικού βιβλίου.

ΘΕΜΑ Δ: Έχει πέντε ερωτήματα και χρειάζεται πολλή προσοχή