Προσλήψεις γιατρών στο Δ. Εορδαίας | PellaNews

Προσλήψεις γιατρών στο Δ. Εορδαίας

Ανακοινώνεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά 2 άτοµα για την κάλυψη αναγκών των παραρτηµάτων των ΚΑΠΗ και των ∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών του ∆. Εορδαίας του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)»

 

 

πηγή:aftodioikisi.gr