Εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη με θέμα: "Τράπεζες:ο μεγάλος ασθενής της ελληνικής οικονομίας-Δεδομένα, προοπτικές" | PellaNews

Εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη με θέμα: "Τράπεζες:ο μεγάλος ασθενής της ελληνικής οικονομίας-Δεδομένα, προοπτικές"