Ολική διαγραφή χρεών συνοφειλέτιδας πρώην συζύγου… | PellaNews

Ολική διαγραφή χρεών συνοφειλέτιδας πρώην συζύγου…

Το Ειρηνοδικείο Λαμίας απήλλαξε συν-οφειλέτιδα πρώην σύζυγο του πρωτοφειλέτη του δανείου και της χάρισε πλήρη απαλλαγή από τις οφειλές της. Η αιτούσα προσέφυγε στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου 3869/2010– όπως τροποποιήθηκε σχετικώς- και εξεδόθη η σχετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαμίας η οποία ρύθμισε οριστικά σε μηδενικό ποσό τις καταβολές της.

Το Δικαστήριο δέχθηκε τους ισχυρισμούς της περί περιέλευσης της σε μόνιμη , γενική και ανυπαίτια οικονομική αδυναμία πληρωμής σε συνάρτηση με την αλλαγή των οικονομικών της δεδομένων, λόγω απώλειας της οικονομικής στήριξης του συζύγου της μετά το διαζύγιο.

Η Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω MSc Νάντια Β. Γώγουλου που χειρίστηκε την υπόθεση εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα που δικαίωσε την εντολέα της.

lamia now.gr