Σταμενίτης: «Η κυβέρνηση νομοθετεί λογικά, διορθώνοντας μια μεγάλη αδικία» | PellaNews

Σταμενίτης: «Η κυβέρνηση νομοθετεί λογικά, διορθώνοντας μια μεγάλη αδικία»

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε σήμερα (14/11/2019) κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για την κύρωση τριών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, βελτιώνεται η πολιτική απόδοσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Ειδικότερα, η μεγάλη τομή που πραγματοποιείται είναι ο διαχωρισμός των γεωγραφικών ζωνών σε ορεινές και μη ορεινές, με αποτέλεσμα φέτος για πρώτη φορά θα δικαιούνται το επίδομα και οι κάτοικοι των ορεινών δήμων της Α’ Ζώνης, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν μέχρι τώρα ως πεδινοί. Επιπλέον, το κονδύλιο αυξάνεται κατά 10 εκ. ευρώ και δίνεται αύξηση 10% για κάθε ανήλικο τέκνο, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν ιδιαίτερα τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Αναφορικά με την τροπολογία και τις αλλαγές που επέφερε στην καταβολή του επιδόματος, ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας τόνισε: «Η κυβέρνηση νομοθετεί λογικά, διορθώνοντας μια μεγάλη αδικία που συντελούνταν όλα αυτά τα χρόνια αποκλείοντας ορεινούς Δήμους επειδή ανήκαν στην Α’ Γεωγραφική Ζώνη. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει την πολιτική αποκατάστασης των αδικιών και ελάφρυνσης των πιο αδύναμων και όσων το έχουν περισσότερο ανάγκη και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη».