"Φίλοι Δικτύου Δοτών Αιμοπεταλίων Αλμωπίας" Γίνετε δότες αιμοπεταλίων | PellaNews