Αναβάθμιση παιδικών χαρών στην Έδεσσα | PellaNews

Αναβάθμιση παιδικών χαρών στην Έδεσσα

Με γρήγορους ρυθμούς υλοποιείται το έργο της αναβάθμισης των παιδικών
χαρών του Δήμου Έδεσσας, καθώς ολοκληρώνεται η φάση της τοποθέτησης
των καινούριων παιχνιδιών.
Απομένει η διάστρωση των δαπέδων με κατάλληλο υλικό και η κατασκευή
των περιφράξεων.

Οι παιδικές χαρές πρέπει να παραμείνουν κλειστές μέχρι να ολοκληρωθούν
τα έργα. Όλοι μας κατανοούμε την ανυπομονησία των παιδιών να παίξουν
στα καινούρια παιχνίδια των αναβαθμισμένων παιδικών χαρών, επειδή όμως
αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια των παιδιών θα κληθούν α κάνουν λίγη
υπομονή.