Δήμος Έδεσσας: Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής | PellaNews

Δήμος Έδεσσας: Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής

          Την 25η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Έδεσσας (Αίθουσα Δ.Σ.) και σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, έτους 2018.

          Καλούμε τους θεσμοθετημένους συλλογικούς φορείς της πόλης να παραστούν στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας.