Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Έδεσσας για τη στήριξη των εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ 8/2018 | PellaNews

Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Έδεσσας για τη στήριξη των εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ 8/2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας

Αναγνωρίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εργαζόμενοι κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ με την εργασία  τους, τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουν και το γεγονός πως είναι άκρως απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας.

Τους στηρίζει έμπρακτα σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα τους για την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Συμφωνεί στην αυτόματη προέκταση-παράταση των συμβάσεων τους.

Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας στην 17η συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φίλιππος Ν. Γκιούρος