"Ας Ανθοφυτεύσουμε" στο Κέντρο Κοινότητας του Δ.Πέλλας | PellaNews