Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρίας Γιαννιτσών "Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ" | PellaNews

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρίας Γιαννιτσών "Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ"

Σύμφωνα με τα άρθρα 5,9,20,21,22 και 23 του Καταστατικού μας, σας καλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που θα γίνει στην Αίθουσα του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Γιαννιτσών « Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», στις  19 Μαΐου 2019 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 το πρωί. Σε περίπτωση μη απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα γίνει μετά 1 ώρα, ήτοι 11:30 στον ίδιο χώρο.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Διοικητικός Απολογισμός

Έγκριση πεπραγμένων.

Οικονομικός απολογισμός εσόδων – εξόδων 2018.

Προϋπολογισμός του 2019.

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Έγκριση οικονομικού απολογισμού.

  Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Μέλη που δεν μπορούν να παραβρεθούν στη Γ.Σ. , σύμφωνα με το Καταστατικό, μπορούν να εκπροσωπηθούν  από άλλα μέλη εφόσον έχουν υπογράψει σχετική  υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης.

Με  εκτίμηση

            Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γ. Γραμματέας

    Κάμτσης Κωνσταντίνος                                                      Πόπτσης Βασίλειος