Τετάρτη η συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας | PellaNews

Τετάρτη η συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τον Ν.1069/80 άρθρο 4 παρ. 2, που θα γίνει στις 17/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00μμ στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Δημαρχείου Πέλλας στα Γιαννιτσά Εθν. Αντίστασης 1, για να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ  Η.Δ.

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) ΔΕΥΑ Πέλλας.

Ένταξη της ΔΕΥΑ Πέλλας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Τροποποίηση αποφάσεων ΔΣ ΔΕΥΑΠ στις επιτροπές α) Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγηση προσφορών β) καλής εκτέλεσης εργασιών και γ) παραλαβή υπηρεσιών.

4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ΔΕΥΑΠ 2018.

Αποζημίωση Προέδρου ή Αντιπροέδρου και μελών ΔΣ σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 422188/8-7-2018.

Αιτήσεις - Διάφορα.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ

Γεώργιος Τόσιος