Αποτελέσματα ενεργειών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας σχετικά με πρόσφατο δημοσίευμα για τη λίμνη Βεγορίτιδα | PellaNews

Αποτελέσματα ενεργειών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας σχετικά με πρόσφατο δημοσίευμα για τη λίμνη Βεγορίτιδα

Σε συνέχεια του ενημερωτικού δελτίου της 20ης Ιουνίου 2018 και, κατόπιν ενεργειών από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πέλλας, εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Πέλλας μετά από εντολή της Αν. Αντιπεριφερειάρχη Αθηνάς Αθανασιάδου – Αηδονά. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 18-6-2018 σε τρία (3) σημεία στη λίμνη Βεγορίτιδα, στις θέσεις 1) Τ. Κ. Περαίας, 2) προβλήτα Άρνισσας και 3) περιοχή Μπέγκνα (Δ. Ε. Άρνισσας). Από τα εργαστηριακά αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων από το διαπιστευμένο εργαστήριο της εταιρίας «Envirolab ΙΚΕ», με το οποίο είναι συμβεβλημένη η Π.Κ.Μ., δεν προκύπτουν ευρήματα ή ενδείξεις ρύπανσης. Ωστόσο πρόκειται για περιορισμένο αριθμό σημειακών δειγμάτων, δεδομένης χρονικής στιγμής και ως εκ τούτου τα συμπεράσματα αυτά δεν μπορούν να γενικευτούν σε ένα αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας όσον αφορά στην αντιπροσωπευτικότητα, ομοιογένεια και σταθερότητα (διαχρονικότητα) της ποιότητας των νερών της λίμνης. Για να υπάρχει μια ασφαλής εκτίμηση του όποιου υποτιθέμενου βαθμού ρύπανσης, αλλά και της διερεύνησης - εντοπισμού των πιθανών εστιών αυτής, σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής επιστημονικής πρακτικής, απαιτείται η εκπόνηση ενός συστηματικού προγράμματος ελέγχου, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει δειγματοληψίες νερών από διάφορα σημεία και βάθη, ιζημάτων και βιολογικών παραγόντων (πλαγκτόν, βένθος κ.λπ.), σε διαφορετικές αντιπροσωπευτικές χρονικές στιγμές του έτους (τουλάχιστον τέσσερις φορές) και σε δυνητικά σημειακά σημεία ρύπανσης από ανθρωπογενείς ή μη χερσαίες δραστηριότητες. Η υπηρεσία μας θα προβεί σε επαναληπτικό έλεγχο κατά την ξηρά περίοδο (τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου). Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Πέλλας βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία Υδάτων, η οποία είναι και η καθ’ ύλιν αρμόδια στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων.

Κατηγορία

Tags

Βεγορίτιδα μόλυνση

Ημ/νια δημοσίευσης

Πέμπτη, 12 Ιούλιος, 2018 - 03:00