Έως 27 Μαρτίου ηλεκτρονικά αιτήσεις για νέες άδειες φύτευσης οινάμπελων | PellaNews

Έως 27 Μαρτίου ηλεκτρονικά αιτήσεις για νέες άδειες φύτευσης οινάμπελων

Λίγες ακόμα ημέρες περιθώριο, μέχρι την Τρίτη 27 Μαρτίου –αν δεν δοθεί παράταση- έχουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% (περίπου 6.400 στρέμματα) του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας και θα κατανεμηθούν σε επίπεδο χώρας.Θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% (περίπου 6.400 στρέμματα) του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας και θα κατανεμηθούν σε επίπεδο χώρας. Υπενθυμίζεται το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διάθεση αγροτεμαχίου (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου) έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση της αίτησης, με ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 1στρ. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.   πηγή:agronews.gr

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Πέμπτη, 22 Μάρτιος, 2018 - 02:00