Δικαιώματα βοσκήσιμων γαιών-Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους οι έλεγχοι | PellaNews

Δικαιώματα βοσκήσιμων γαιών-Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους οι έλεγχοι

Με μεγάλη καθυστέρηση προσδιορίστηκε η διαδικασία μίσθωσης βοσκησίμων γαιών, η συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.  Με βάση την απόφαση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Γιάννη Τσιρώνη προσδιορίστηκαν οι διαδικασίες συστάσεις των επιτροπών ελέγχων, η διαδικασία χωροταξικής κατανομής των βοσκήσιμων γαιών, ο τρόπος βοσκησίμων γαιών, η καταβολή του μισθώματος και οι υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων.  Να τονιστεί ότι η παρούσα απόφαση ισχύει με τις αιτήσεις Ενισχύσεων που θα υποβληθούν για το έτος 2018.     πηγή:ypaithros.gr

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τρίτη, 22 Μάιος, 2018 - 03:00