Εφαρμογή της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) | PellaNews

Εφαρμογή της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πέλλας ανακοινώνεται ότι εντός Μαΐου 2018 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση 2ης Πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής - κλιματικής δράσης 10.1.08 “Εφαρμογή της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 για την παρεμπόδιση της σύζευξης των παρακάτω ακμαίων (εντόμων): καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella), φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών – στόχων των επιλέξιμων καλλιεργειών της δράσης ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά, καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella).Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018 (έτος αναφοράς) με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά) ή με συγκαλλιέργεια των παραπάνω επιλέξιμων καλλιεργειών. Το έτος 2018 θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της δράσης.Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα του http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/XOROTAJIA/2prod_prosklhsh_komfuzio080318.pdf. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ

Κατηγορία

Tags

Κομφούζιο

Ημ/νια δημοσίευσης

Παρασκευή, 23 Μάρτιος, 2018 - 02:00