ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση στην ημερομηνία υποβολής της Ενιαία Ενίσχυση 2018 | PellaNews

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση στην ημερομηνία υποβολής της Ενιαία Ενίσχυση 2018

Παράταση πήρε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης 2018. Η επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018 ως την Δευτέρα, 2/7/2018. Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίαςΗ παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό των αιτήσεων μεταβίβασης και έχοντας επίγνωση του ελάχιστου διαστήματος, τον οποίο είχαν στη διάθεσή τους για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και των αιτήσεων μεταβίβασης τόσο οι γεωργοί όσο και τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων έτους 2018. Για την ενημέρωση των γεωργών και των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων έτους 2018 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζεται ότι : 1) η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2018 δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018, η οποία ορίζεται στις 15/06/2018. 2) η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2018, ήτοι 31/05/2018. Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2018 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του έτους 2018 3) η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα (ως 30/06/2018) οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης παρατείνεται ως την Τρίτη, 10/07/2018.

Κατηγορία

Tags

Ενιαία Ενίσχυση 2018
Παράταση
Υποβολής

Ημ/νια δημοσίευσης

Τετάρτη, 16 Μάιος, 2018 - 03:00