Πήρε υπογραφή η τροποποιητική για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ σε νέες καλλιέργειες | PellaNews

Πήρε υπογραφή η τροποποιητική για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ σε νέες καλλιέργειες

Ανοίγει ο δρόμος για την δημοσίευση της 2ης πρόσκλησης για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, μετά και την υπογραφή της 2ης τροποποίησης για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς. Σύμφωνα με την απόφαση, το ύψος ενίσχυσης ορίζεται: · στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς · στα 542 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 627 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.   Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 €/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.     πηγή:ypaithros.gr

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τρίτη, 19 Ιούνιος, 2018 - 03:00