Παράταση παίρνουν τα σχέδια βελτίωσης έως τις 2/5 | PellaNews

Παράταση παίρνουν τα σχέδια βελτίωσης έως τις 2/5

Παράταση έως τις 2 Μαΐου 2018 για την υποβολή αιτήσεων στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 (σχέδια βελτίωσης) αποφάσισε το ΥΠΑΑΤ. Με τροποοποιητικη απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας αγροτικής πολίτικης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων Χ. Κασίμης καθορίζονται οι νέες ημερομηνίες που αφορούν και τα δύο στάδια του προγράμματος.  Συγκεκριμένα σύμφωνα με την τροποποιητική: Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν και οριστικοποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του αιτήματός τους. Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων ξεκινάαπό την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της ανωτέρω αίτησης.Επισημαίνεται ότι όταν η υλοποίηση των επενδύσεων προηγείται της απόφασης ένταξης, αυτή πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου, χωρίς να υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο σε συγχρηματοδότησή της. Στο δεύτερο στάδιο, έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτικήημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 02/05/2018. Ως καταληκτικήημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/06/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της παρούσας,ορίζεται η 20/06/2018. Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚτου τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ήτου συλλογικού σχήματος.» Μάλιστα αναφέρεται ότι τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/05/2018.»   πηγή:ypaithros.gr

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Πέμπτη, 22 Μάρτιος, 2018 - 02:00