Όλοι οι επιλαχόντες, εντάσσονται στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών - 300 εκατ. ευρώ για 16.000 νέους αγρότες | PellaNews

Όλοι οι επιλαχόντες, εντάσσονται στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών - 300 εκατ. ευρώ για 16.000 νέους αγρότες

Τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο των Νέων Αγροτών όλοι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει φάκελο και πληρούν τους όρους, ανήγγειλε από το βήμα του Περιφερειακού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, ενώ τη δέσμευση αυτή επανέλαβε λίγο αργότερα και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην κεντρική του ομιλία. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Υπουργός «με τροποποίηση του ΠΑΑ, την οποία προωθούμε για έγκριση στην Ε.Ε. αυξάνουμε τους πόρους του Μέτρου των Νέων Γεωργών για να καλύψουμε το σύνολο των επιλαχόντων της 1ης Πρόσκλησης καθώς και των υποψηφίων της 2ης Πρόσκλησης, ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά στο έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και εξαντλώντας κάθε χρηματοδοτικό μέσο στήριξης των νέων ανθρώπων που εγκαθίστανται στην ελληνική περιφέρεια και απασχολούνται για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα. Έτσι πάνω από 300 εκ. € θα διατεθούν συνολικά για τις δύο προκηρύξεις του Μέτρου ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 16.000 νέους». Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου: Η περιφέρεια σας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας με σημαντικές δυνατότητες ακόμη μεγαλύτερης συμμετοχής στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του αγροτικού τομέα.Και στην φυτική και στην ζωική παραγωγή και στην αλιεία.Σε ορισμένους ιδίως κλάδους, λόγω εμπειρίας και τεχνογνωσίας , μεγέθους και εδαφοκλιματικών συνθηκών πρωτοπορεί.Γι αυτό οφείλω να κάνω μια γενικότερη και πιο αναλυτική τοποθέτηση. Ο αγροδιατροφικός τομέας της χώρας μας βρίσκεται σήμερα μπροστά σε δυο μεγάλες προκλήσεις για τις οποίες προετοιμαζόμαστε.Η μία συνδέεται με τις πιέσεις στον Προϋπολογισμό της Ένωσης και της ΚΑΠ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, προσφυγικό, Bruit, πρόσφατα δυνητικά σενάρια για τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. μετά το 2020).Η άλλη συνδέεται με τις αυξημένες τάσεις της ζήτησης αγροτικών προϊόντων τόσο στην Ε.Ε. όσο και στις διεθνείς αγορές που μετα τις σημαντικές διεθνείς επαφές και συμφωνίες της κυβέρνησης αναπτύσσουν ιδιαίτερη δυναμική.Η πρώτη πρόκληση συνεπάγεται την αυστηρή στοχοθέτηση της χρήσης και την άριστη αξιοποίηση των πόρων της ΚΑΠ.Η δεύτερη την προετοιμασία για την ενισχυμένη και ανταγωνιστική παρουσία μας στις διεθνείς αγορές.Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η χώρα μας με χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες του πρωτογενούς τομέα , αποτέλεσμα βέβαια συγκεκριμένων πολιτικών του παρελθόντος, παρά τους σημαντικούς πόρους που κατευθύνθηκαν σε αυτόν από τα ευρωπαϊκά ταμεία μετά την ένταξη στην Ε.Ε , οφείλει να διαφοροποιήσει όχι μόνο τον βηματισμό αλλά κυρίως ν αλλάξει κατεύθυνση.Από τη μια, λοιπόν, τα συσσωρευμένα προβλήματα, πιέσεις και προκλήσεις και από την άλλη οι προσδοκίες και οι δυνατότητες.Η κυβέρνηση μας απερίφραστα προσπαθεί να στηρίξει την πρωτογενή παραγωγή με κάθε διαθέσιμο μέσο και πόρο μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και εποχές ακραίων οικονομικών ανταγωνισμών. Να την αναπτύξει σημαντικά.Προσπαθεί να αυξήσει τις δυνατότητες ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα.Ταυτόχρονα όμως η πρωταρχική της σκέψη αφορά τους αγρότες ως παραγωγούς του πλούτου και ως εγγυητές της συνοχής της υπαίθρου. Ιδίως τους μικρομεσαίους παραγωγούς. Σε κάθε επίπεδο . Ιδίως στο πεδίο των άμεσων ενισχύσεων που ο εξορθολογισμός τους είναι βασικό μας μέλημα. Αυτό σημαίνει για μας δίκαιη ανάπτυξη. Γι αυτό ερευνούμε ευελπιστώντας στην δημιουργική σκέψη και συνεργασία όλων των ασχολούμενων με την αγροτική οικονομία, εμβαθύνουμε, συζητάμε, ακούμε . Για να το παλέψουμε με καλύτερες προϋποθέσεις. Ιδίως τώρα που έχουν ανοίξει οι συζητήσεις για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.Και εδώ οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας όπως ήδη έχουν κατ αρχήν εκφραστεί και ευελπιστούμε, βάσιμα θα έλεγα, να αποτελέσουν ομόθυμη Εθνική επιλογή :• Πρώτον, να μην μειωθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ• Δεύτερον, να μην υπάρξει σύγκλιση των ενισχύσεων χωρίς να λαμβάνει υπόψη κι άλλες παραμέτρους, εκτός της στρεμματικής ενίσχυσης.• Τρίτον, να αποτραπεί κάθε ιδέα ακόμη και για μικρού βαθμού συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους (επανεθνικοποίηση)• Τέταρτον, να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική της ΚΑΠ με τους δύο πυλώνες να αλληλοσυμπληρώνονται: άμεσες ενισχύσεις και αγροτική ανάπτυξη – επενδύσεις.• Πέμπτον, να υπάρξουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε πιο δίκαιη και με καλύτερη στρατηγική στόχευση, κατανομή των ενισχύσεων ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες αγροτών και καλλιεργειών , ιδιαίτερα για όσες για λόγους αιτιολογημένους η μη , ήταν ελάχιστα η καθόλου ωφελούμενοι από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους . Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελεί το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο υλοποίησης μιας σειράς μέτρων πολιτικής, που στοχεύουν στην ανάταξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού και αναπτυξιακού μας προτύπου.Ιδιαίτερα υπό τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης ύφεσης των προηγούμενων ετών, κρίνεται επιτακτική η ουσιαστική αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος, στη βάση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη, που θα έχει σαφή στόχευση και θα απαντά στις προκλήσεις της εποχής, το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες του πρωτογενή τομέα της χώρας μας.

Κατηγορία

Tags

Νέοι Αγρότες

Ημ/νια δημοσίευσης

Πέμπτη, 29 Μάρτιος, 2018 - 03:00