Δήμος Αλμωπίας: 251.860 ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής Σχολικών κτιρίων | PellaNews

Δήμος Αλμωπίας: 251.860 ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής Σχολικών κτιρίων

Εγκρίθηκε η μελέτη που αφορά σε παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας.Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες κυρίως χρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών που καλύπτονται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ύψους 148.100 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες εργασίες που αφορούν χρωματισμούς πέρα του προγράμματος, χωματουργικά, σκυροδέματα, κουφώματα, υδραυλικά, ασφαλτικά, καθώς και λοιπές εργασίες θα χρηματοδοτηθούν από τη ΣΑΤΑ σχολικών με το ποσό των 103.760 ευρώ.Οι εργασίες θα βελτιώσουν τις υποδομές για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς αλλά και θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες υγιεινής και αισθητικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αλμωπίας.Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται ανά σχολική μονάδα παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα. Σημαντική η συμβολή του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Πολιτικού Μηχανικού Μπελιοβάνη Πολυχρόνη και της Τεχνικής Υπηρεσίας στη σύνταξη της μελέτης. Ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος έκανε την εξής δήλωση:«Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα σχολεία μας και αντιμετωπίσαμε σημαντικά προβλήματα. Με αυτή τη μελέτη θα πραγματοποιήσουμε παρεμβάσεις σε πολλές σχολικές μονάδες και θα λύσουμε ζητήματα. Ήδη, τα προηγούμενα χρόνια έχουμε υλοποιήσει ανάλογες εργασίες σε πολλά σχολεία και συνεχίζουμε μέσα από σωστό προγραμματισμό και ιεράρχηση των προβλημάτων». 1 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ Ελαιοχρωματισμός εξωτερικά – εσωτερικά του κτιρίου 2 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΙΑΣ-ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ Ελαιοχρωματισμός εξωτερικά - εσωτερικά του κτιρίου στο διδακτήριο Ριζοχωρίου και νηπιαγωγείου και ελαιοχρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου στην Μηλιά και τοποθέτηση μιας πόρτας στο λεβητοστάσιο 3 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου 4 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου, τοποθέτηση 2 μπασκετών 5 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου στο βορεινό και ελαιοχρωματισμός εξωτερικά -εσωτερικά του κτιρίου στο Νεοχώρι 6 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Συντήρηση wc, ελαιοχρωματισμός εξωτερικά της αίθουσάς πολλαπλών χρήσεων 7 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου 8 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Συντήρηση WC, ελαιοχρωματισμός εξωτερικά -εσωτερικά του κτιρίου 9 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Ασφαλτόστρωση τμήματος γηπέδου μπάσκετ 10 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΩΡΟΘΕΑΣ Συντήρηση μπασκέτας, συντήρηση και επισκευή περίφραξης 11 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου, σοβάτισμα και ελαιοχρωματισμός τμήματος τοίχου εξωτερικά 12 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΑΣ Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου, συντήρηση τμήματος περίφραξης 13 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Ελαιοχρωματισμός εξωτερικά - εσωτερικά του κτιρίου, συντήρηση σκάλας 14 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΟΥ Συντήρηση WC 15 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΣ Ελαιοχρωματισμός εσωτερικά του κτιρίου 16 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΑΣ Ελαιοχρωματισμός εξωτερικά - εσωτερικά του κτιρίου, αντικατάσταση υαλοπινάκων 17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ Συντήρηση WC,τοποθέτηση σιτών, αντικατάσταση περίφραξης 18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΠΕΡΙΑΣ Αντικατάσταση τμήματος περίφραξης 19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Κάγκελα περίφραξης 20 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ Συντήρηση WC 21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ Υδρορροές 22 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ Τοποθέτηση 2 θερμαντικών σωμάτων 23 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ Ελαιοχρωματισμός εξωτερικά - εσωτερικά του κτιρίουΣενάζ περίφραξης, διαμόρφωση αίθουσας τμήματος ένταξης 24 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΣ-ΤΣΑΚΩΝ Στραγγιστικό δίκτυο ομβρίων περιμετρικά του κτιρίου 25 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ Ελαιοχρωματισμός εξωτερικά του κτιρίου 26 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών διαδρόμων 27 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Τοποθέτηση σιτώνν σε επιλεγμένα παράθυρα 28 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ Αντικατάσταση λουκιών 29 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή WCΣυντήρηση και

Κατηγορία

Tags

Επισκευή
Σχολεία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τετάρτη, 4 Ιούλιος, 2018 - 03:00