ΑΠΟΛΥΣΗ τριών εκπαιδευτικών | PellaNews

ΑΠΟΛΥΣΗ τριών εκπαιδευτικών

Υπεγράφησαν πρόσφατα από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων τρεις αποφάσεις απόλυσης εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, εκ των οποίων οι δύο είναι για πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και η μία για το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός υπηρεσίας. Οι εν λόγω αποφάσεις θα αποσταλούν στην συνέχεια  στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. πηγή:epoli.gr  

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος, 2017 - 02:00