Και όμως, χρέη και για το Πατρινό Καρναβάλι! | PellaNews

Και όμως, χρέη και για το Πατρινό Καρναβάλι!

Παρόλο που πρόκειται επί δεκαετίες, για το πιο γνωστό καρναβάλι της Χώρας μας και από τα πιο γνωστά στην Ευρώπη, με εκατομμύρια επισκέπτες και συμμετέχοντες σ' αυτό, και με έσοδα... ανυπολόγιστα, "εντυπωσιάζει" και μόνο το γεγονός της εμφάνισης χρεών (!), τα οποία μάλιστα έφτασαν σχεδόν τα 1,8 εκ. €, με το Κράτος και το Υπ. Εσωτερικών, ειδικότερα, να προχωρά στην εξόφλησή τους, εντάσσοντας την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας, στο πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών Ο.Τ.Α. προς τρίτους. Συγκεκριμένα, με σχετική απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, στο πλαίσιο της επιχορήγησης Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τρίτους, εγκρίνεται η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 1.772.693,65 € στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας» αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».  epoli

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τετάρτη, 30 Νοέμβριος, 2016 - 02:00