ΟΑΕΔ: Παράταση του προγράμματος για 10.000 ανέργους 30 έως 49 ετών | PellaNews

ΟΑΕΔ: Παράταση του προγράμματος για 10.000 ανέργους 30 έως 49 ετών

Η παράταση αφορά την Αττική, το Νότιο Αιγαίο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, την Πελοπόννησο, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός. Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος περιγράφονται στη δημόσια πρόσκληση, η οποία έχει δημοσιευτεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).  

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος, 2017 - 02:00