Πρόσληψη 404 ατόμων σε Δικαστήρια | PellaNews

Πρόσληψη 404 ατόμων σε Δικαστήρια

Γνωστοποιείται ότι, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Δευτέρα, 16 Ιανουάριος, 2017 - 02:00