ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | PellaNews

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 3 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Σιδηρόκαστρο, Δήμου Σιντικής, Ξενοδοχείο Αγνάντιο, με θέματα ημερήσιας διάταξης :   Επικύρωση 1ου/17 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετεξέλιξη των 5.000 πρακτορείων του ΟΠΑΠ σε μίνι καζίνο (εισηγητής Θ. Παπαδόπουλος). Μείωση Πυροσβεστικής Δύναμης Θεσσαλονίκης. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016). Ενημέρωση - Ανακοινώσεις.     Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Λάζαρος Κυρίζογλου Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης  

Κατηγορία

Ημ/νια δημοσίευσης

Τρίτη, 31 Ιανουάριος, 2017 - 02:00