Θεσσσαλονίκη: Τη βροχή ο βρεγμένος δεν τη φοβάται | PellaNews