Άτομα ζητάει το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Σκύδρα | PellaNews

Άτομα ζητάει το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Σκύδρα

Από το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Σκύδρα γίνεται γνωστό ότι ζητούνται άτομα δραστήρια και φιλόδοξα για πλήρης απασχόληση. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2381083000 και στο 

e-mail: Kgm_skydra@germanos.gr