Αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο του λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου τροφίμου, επιθυμεί να προσλάβει | PellaNews

Αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο του λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου τροφίμου, επιθυμεί να προσλάβει

Αναπτυσσόμενη  εταιρεία  στον χώρο του λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου τροφίμου, επιθυμεί να προσλάβει ,

Για τους Νομούς Σέρρων, Πέλλας, Ημαθίας

Εξωτερικό Πωλητή/Πωλήτρια

Η θέση αφορά την προώθηση και ανάπτυξη πωλήσεων  της εταιρείας σε υπάρχοντες και νέους πελάτες του δικτύου mini market.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση άνω των 3 ετών.

Γνώση πελατολογίου / δικτύου mini markets , της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Δυναμικός και επικοινωνιακός

Προσανατολισμένος  στην επίτευξη των στόχων

Με Ικανότητες διαπραγμάτευσης

Συνεπής , και με Οργανωτικές και Διοικητικές ενέργειες

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σταθερές μηνιαίες αποδοχές.

Bonus επί των στοχοποιημένων πωλήσεων.

Εταιρικό Αυτοκίνητο.

Tablet

Διαρκή εκπαίδευση / ευκαιρίες ανάπτυξης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με Φώτο προσώπου στο e-mail : sales@afoikonstantinidi.gr