Εταιρεία Συμβούλων - Παροχής Υπηρεσιών - Γεωργικής Ανάπτυξης αναζητά Γεωπόνο, με έδρα τη Βέροια | PellaNews

Εταιρεία Συμβούλων - Παροχής Υπηρεσιών - Γεωργικής Ανάπτυξης αναζητά Γεωπόνο, με έδρα τη Βέροια

Εταιρεία Συμβούλων - Παροχής Υπηρεσιών - Γεωργικής Ανάπτυξης αναζητά Γεωπόνο, με έδρα τη Βέροια

Γεωπόνος – Σύμβουλος Γεωργικής Ανάπτυξης:

• Διαχείριση &Διεκπεραίωση συστημάτων πιστοποίησης (όπως: AGRO, GLOBALGAP, ISO, IFS, BRC κ.ά.)

• Διαχείριση &Διεκπεραίωση Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

• Εξυπηρέτηση Πελατών &Υψηλή Ποιότητα Υπηρεσιών

• Οργάνωση &Συντονισμός διαδικασιών 

• Επικοινωνία με Δημόσιους Φορείς

 

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος/η  Γεωπονικής Σχολής

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (θα εκτιμηθεί)

• Πιστοποίηση Γεωργικού Συμβούλου (θα συνεκτιμηθεί)

• Άριστη χρήση χειρισμού εφαρμογών MSOffice

• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Βασικές δεξιότητες:

• Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Δεξιότητες προγραμματισμού και οργάνωσης, υψηλά πρότυπα ακρίβειας

• Ικανότητα να χτίζετε δυνατές σχέσεις επιρροής

• Επιχειρηματική ικανότητα & διαχείριση της αγοράς

• Δεξιότητες σύνθεσης και λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων

 

Αποστολή βιογραφικού σε μορφή Europass στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhello@katerinazisopoulou.gr

σημειώνοντας στο θέμα του e-mail τον Κωδικό Αγγελίας agr09_21