Ζητείται τεχνικός μετάλλων και ξύλου .... | PellaNews

Ζητείται τεχνικός μετάλλων και ξύλου ....

Ζητείται τεχνικός μετάλλων και ξύλου από ΙΝΟΧ 24 ΕΕ τηλ. επικοινωνίας 6932722034 και αποστολή βιογραφικών στο asykovaras@hotmail.gr