Η ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ ζητά για άμεση πρόσληψη... | PellaNews

Η ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ ζητά για άμεση πρόσληψη...

Η ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ ζητά για άμεση πρόσληψη

Ηλεκτρολόγο Βιομηχανίας  και Ψυκτικό Βιομηχανίας.   

για την στελέχωση του τεχνικού τμήματος της εταιρίας .

  • Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ/ΤΕΕ της ανάλογης κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγου ή  Ψυκτικού
  •  Άμεση πρόσληψη - Πλήρης απασχόληση - Μόνιμη εργασία.
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,  Συνεχής εξειδικευμένη εκπαίδευση.
  • Εργασία σε ένα ευχάριστο, επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά

 το βιογραφικό τους  στο :

pm@labridisbros.com   ή  ΦΑΞ: 23810 82505

ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ – Σεβαστειανά -- 585 00 ΣΚΥΔΡΑ

 

επίσης,

 

Η ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ ζητά για άμεση πρόσληψη:

Υπεύθυνο Παραγωγής

για την στελέχωση του τμήματος παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Χημικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Σχεδιασμός  και επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας των γραμμών παραγωγής – συσκευασίας.

Επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων,

Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας .

Παροχές:

Άμεση πρόσληψη - Πλήρης απασχόληση - Μόνιμη εργασία.

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, με εξαιρετικές προοπτικές καριέρας.

Ευχάριστο, επαγγελματικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους, το οποίο θα χειριστούμε με απόλυτη εμπιστευτικότητα στο: 

pm@labridisbros.com ή FAX: 23810 82505

ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ – Σεβαστειανά -- 585 00 ΣΚΥΔΡΑ