Η Γενική Κλινική Άγιος Γεώργιος Έδεσσα Ζητά άτομα για πλήρη απασχόληση | PellaNews

Η Γενική Κλινική Άγιος Γεώργιος Έδεσσα Ζητά άτομα για πλήρη απασχόληση

ΓΕΝΙΚΉ Κλινική Άγιος Γεώργιος Έδεσσα Ζητά άτομα για πλήρη απασχόληση

1. Νοσηλεύτριες Τ.Ε.Ι.

2. Νοσηλεύτριες Ι.Ε.Κ. με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3. Φυσικοθεραπευτή Τ.Ε.Ι.

4. Φυσικοθεραπευτή Ι.Ε.Κ. με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

5. Βοηθό Φαρμακείου

6. Μαίες Τ.Ε.Ι.

7. Γραμματειακή Υποστήριξη κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

Επικοινωνία: hr@klinikiag.gr

Κινητό: 6944 431226

Τηλ. 2381 025401 (κ. Κακαγιάννης)

Ασκληπιός Έδεσσας Ιατρικό Πολυϊατρείο Ζητά άτομα για πλήρη απασχόληση

1. Τεχνολόγο Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Τ.Ε.Ι.

2. Βοηθό Ακτινολογίας Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση

3. Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι.

4. Γραμματειακή Υποστήριξη κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

Επικοινωνία: hr@klinikiag.gr

Κινητό: 6944 431226

Τηλ. 2381 025401 (κ. Κακαγιάννης)

Ασκληπιός Βέροιας Ιατρικό Πολυϊατρείο Ζητά άτομα για πλήρη απασχόληση

1. Τεχνολόγο Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Τ.Ε.Ι.

2. Βοηθό Ακτινολογίας Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση

3. Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι.

4. Γραμματειακή Υποστήριξη κάτοχος Πτυχίου Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

Επικοινωνία: hr@klinikiag.gr

Κινητό: 6944 431226

Τηλ. 2381 025401 (κ. Κακαγιάννης)

http://www.klinikiag.gr