Η εταιρία STATUS LINE AE με έδρα την Σκύδρα, ζητά οδηγό φορτηγού | PellaNews

Η εταιρία STATUS LINE AE με έδρα την Σκύδρα, ζητά οδηγό φορτηγού

"Η εταιρία STATUS LINE AE με έδρα την Σκύδρα, ζητά οδηγό φορτηγού με δίπλωμα κατηγορίας Ε’ και ψηφιακή κάρτα ταχογράφου. Τυχόν προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ’όψιν. Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να σταλούν στο email: statuslinesa@gmail.com Tηλ: 23810 81181 "