Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ αναζητά για την σεζόν του καλοκαιριού 2020 εποχιακό προσωπικό | PellaNews

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ αναζητά για την σεζόν του καλοκαιριού 2020 εποχιακό προσωπικό

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι αναζητά για την σεζόν του καλοκαιριού 2020 εποχιακό προσωπικό

 

Οι εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία μας καθημερινά από τις 10:00-16:00 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής.

2. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό σημείωμα.

3. Απογραφικό δελτίο από το ΙΚΑ.

4. Αριθμό λογαριασμού μισθοδοσίας στην ΕΤΕ.

5. Όσοι είναι άμεσα ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

6. Πιστοποιητικό Υγείας

 

Η μεταφορά του προσωπικού θα γίνεται με Λεωφορεία της εταιρείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα :

23810 82340 και  6984 222 922