Η εταιρεία ΦΡΟΥΜΕΝΤΑ ΑΕΒΕ επιθυμεί να προσλάβει: | PellaNews

Η εταιρεία ΦΡΟΥΜΕΝΤΑ ΑΕΒΕ επιθυμεί να προσλάβει:

Η εταιρεία  ΦΡΟΥΜΕΝΤΑ ΑΕΒΕ η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων επιθυμεί να προσλάβει:

Εργάτες για την παραγωγική περίοδο 2020. Οι εγγραφές των εργατών πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στην Καλλίπολη Σκύδρας.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν παρακαλούνται να προσκομίσουν σε επίσημη μορφή τα εξής:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας/ Διαβατήριο

Άδεια διαμονής

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Βιβλιάριο ΙΚΑ/ΟΓΑ

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον ανταποκριτή του  ΟΓΑ (για όσους είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ)                        

Πιστοποιητικό Υγείας για εργασία σε Βιομηχανία Τροφίμων 

Λογαριασμό τραπέζης ΙΒΑΝ

 

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΣΚΥΔΡΑΣ Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23810 94440