Η εταιρεία “ΕΣΚΑΡΚΟΜ Α.Ε.” επιθυμεί να προσλάβει εποχικό προσωπικό | PellaNews

Η εταιρεία “ΕΣΚΑΡΚΟΜ Α.Ε.” επιθυμεί να προσλάβει εποχικό προσωπικό

Η εταιρεία “ΕΣΚΑΡΚΟΜ Α.Ε.” επιθυμεί να προσλάβει εποχικό προσωπικό για την θερινή περίοδο 2021. Για τη διευκόλυνση σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 * Φωτοτυπία ταυτότητας (για αλλοδαπούς φωτοτυπία διαβατήριο -άδεια παραμονής -άδεια εργασίας)

 * Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την εφορία

 * Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΑ από το ΙΚΑ (όπου φαίνεται και ο ΑΜΚΑ

 * Καρτέλα Ενσήμων  από 01/2002 έως 02/2012, χορηγείται ηλεκτρονικά ή από τα  ΚΕΠ   

 * Πιστοποιητικό υγείας

 * Ενεργός αριθμός λογαριασμού μισθοδοσίας από την τράπεζα Alpha Bank

Όποιος ενδιαφέρετε να εγγραφεί, να απευθυνθεί στο εργοστάσιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας:

23810-82605, 23810-82607

Η μεταφορά θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας