Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε. ζητά για άμεση πρόσληψη: | Page 2 | PellaNews

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε.

ζητά για άμεση πρόσληψη:

ΛΟΓΙΣΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ (code: ΛΟΓΑΝ021)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α., φορολογικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Microsoft Office και περιβάλλοντος ERP
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Ομαδικό πνεύμα, ικανότητες επικοινωνίας
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα

 

Κύρια καθήκοντα:

 • Καταχώρηση τιμολογίων αγορών, πωλήσεων, δαπανών
 • Εμπορική διαχείριση
 • Συμφωνίες πελατών – προμηθευτών και έλεγχος στοιχείων
 • Παρακολούθηση κυκλώματος δαπανών
 • Διαχείριση παγίων
 • ΦΠΑ
 • Γενικότερη συμμετοχή σε όλο το φάσμα λειτουργίας του λογιστηρίου

Αποστείλατε βιογραφικό στο secretary@bioagros.com