Η ΠΑΝ. Π. Κρυσταλλίδης ΣΚΟ ΑΕ ζητάει εποχιακό προσωπικό.. | PellaNews