Η Χαλβατζής Μακεδονικη ΑΒΕΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπάλληλο Υποδοχής - Γραμματειακής Υποστήριξης | PellaNews

Η Χαλβατζής Μακεδονικη ΑΒΕΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπάλληλο Υποδοχής - Γραμματειακής Υποστήριξης

Η Χαλβατζής Μακεδονικη ΑΒΕΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπάλληλο Υποδοχής - Γραμματειακής Υποστήριξης.

Απαραίτητα Προσόντα

Επαγγελματική εμφάνιση

Επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτά και προφορικά)

Καλές Οργανωτικές Δεξιότητες

Ευγενική εξυπηρέτηση πελατών

Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Άριστη χρήση Η/Υ

Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί

Βιογραφικά στο hr@makedoniki.gr