Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ αναζητεί να προσλάβει Εργάτες παραγωγής (άνδρες & γυναίκες) | PellaNews

Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ αναζητεί να προσλάβει Εργάτες παραγωγής (άνδρες & γυναίκες)

Η βιομηχανία Τροφίμων ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ στο Ριζό Σκύδρας αναζητεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση

Εργάτες παραγωγής (άνδρες& γυναίκες)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ:

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00-15:00