Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ με έδρα το Ριζό Σκύδρας, επιθυμεί να προσλάβει... | PellaNews

Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ με έδρα το Ριζό Σκύδρας, επιθυμεί να προσλάβει...

Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ με έδρα το Ριζό Σκύδρας, επιθυμεί να προσλάβει στο τεχνικό τμήμα του εργοστασίου

(για μόνιμη συνεργασία πλήρους απασχόλησης):

ΤΕΧΝΙΤΗ / ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ

Απαραίτητα προσόντα μηχανικού:

Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος Α ή Β ή Γ τάξης

Γνώση μηχανικών, υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε βιομηχανία.

Αποστολή βιογραφικών στο hr@makedoniki,gr