Θέσεις εργασίας από την ΚΕΝ | PellaNews

Θέσεις εργασίας από την ΚΕΝ

Η ομάδα της ΚΕΝ μεγαλώνει!

Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και αναζητάμε:

Εξωτερικούς Πωλητές Υπηρεσιών Ενέργειας & Τεχνολογίας

για τη στελέχωση του καταστήματος.

 

Προφίλ θέσης:

• Παρουσίαση της εταιρίας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της και σύνταξη οικονομικών προσφορών

• Παροχή προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών της ΚΕΝ

• Προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών με βάση βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων

• Συνεχής παρακολούθηση, διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου

• Επίτευξη στόχων βάσει μηνιαίου πλάνου πωλήσεων

 

Προφίλ Υποψηφίου

• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

• Πάθος για την εξυπηρέτηση του πελάτη

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

• Επιθυμητή προϋπηρεσία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση

• Γνώση χειρισμού H/Y

• Γνώση αγγλικών

• Ικανότητα και διάθεση επίλυσης προβλημάτων

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

• Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο & Ευχέρεια μετακινήσεων

• Δίπλωμα οδήγησης

 

Προσφέρονται: ικανοποιητικές αποδοχές, κάλυψη εξόδων μετακίνησης, δυναμικό περιβάλλον εργασίας με άρτια εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στο email efi@soulis.gr