Άμεση σύγκληση της Επιτροπής για την προστασία της Φέτας ΠΟΠ ζητά ο ΣΕΚ | PellaNews

Άμεση σύγκληση της Επιτροπής για την προστασία της Φέτας ΠΟΠ ζητά ο ΣΕΚ

Η φέτα είναι ΠΟΠ προϊόν

Παρέμβαση του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας στον Φραγκογιάννη

Ολόκληρη η επιστολή του ΣΕΚ έχει ως εξής:

Προς Αθήνα 29.7.2021
Υπουργείο Εξωτερικών
Αρ. πρωτ. : 54

Υφυπουργό για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια κ. Κ. Φραγκογιάννη

Θέμα: Άμεση σύγκληση της Επιτροπής για την προστασία της Φέτας ΠΟΠ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Παρακολουθούμε με βαθειά ανησυχία την εξέλιξη της υπόθεσης της κυκλοφορίας νοθευμένης ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ με αγελαδινό γάλα στην αγορά της Γερμανίας και ακολούθως της Σουηδίας. Τα διαδοχικά αυτά γεγονότα, δημιουργούν στο σύνολο του κτηνοτροφικού τομέα της χώρας αγωνία για το μέλλον ενός εμβληματικού προϊόντος ΠΟΠ, που συνεισφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, αλλά και στις εξαγωγικές επιδόσεις της με πάνω από 400 εκατ. συναλλαγματική εισροή.

Η νοθεία της Φέτας, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην προάσπιση του εθνικού μας προϊόντος, τεράστια οικονομική ζημιά στους αιγοπροβατοτρόφους, στο μεταποιητικό τομέα, στις γαλακτοβιομηχανίες, όπως είναι οι συνεταιριστικές και άλλοι μεταποιητές που παράγουν Φέτα και τυριά από ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα, στους καταναλωτές και εντέλει στην εθνική μας οικονομία.

Επειδή πρέπει να ενταθεί η συνολική προσπάθεια προστασίας της «ΦΕΤΑΣ» τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες κερδοσκοπίας μέσω νόθευσης ενός προϊόντος Π.Ο.Π. με τους κίνδυνους που αυτή συνεπάγεται για την υπόστασή του από εξωτερικούς ανταγωνιστές, ζητάμε να συγκαλέσετε άμεσα, την Επιτροπή για την Προστασία και την Προώθηση της «ΦΕΤΑΣ» στις αγορές του εξωτερικού. Η σύγκληση και η τακτή λειτουργία της πιστεύουμε, είναι σε θέση να δημιουργήσει όλα εκείνα τα εχέγγυα για να πετύχει την Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτρoφίας την προστασία αυτή μέσω κινητοποίησης φορέων και θεσμών που έχουν δημιουργηθεί και για τον σημαντικό αυτό σκοπό.

Σε περίπτωση που δια οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η σύγκληση της επιτροπής ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας ζητά συνάντηση μαζί σας για να σας εκθέσουμε από κοντά τις προτάσεις μας, για την επιτυχία της προσπάθειας για ένα προϊόν που διασφαλίζει την βιωσιμότητα τόσο των κτηνοτρόφων που εκπροσωπούμε, όσο και την υγιή επιχειρηματικότητα.