Γραφειοκρατικά κολλήματα με το Μητρώο για την ένταξη στους Νέους Αγρότες | PellaNews

Γραφειοκρατικά κολλήματα με το Μητρώο για την ένταξη στους Νέους Αγρότες

Την αδυναµία εξασφάλισης βεβαίωση εγγραφής ως νεοεισερχοµένου στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ, λόγω γραφειοκρατικών κολληµάτων µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να κάνουν αίτηση στο Μέτρο Νέων Αγροτών, αντιµετωπίζει µερίδα αγροτών.

Μία τέτοια περίπτωση, γνωστοποίησε στη Βουλή, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής της Ν∆, Γιώργος Καρασµάνης, δηµοσιεύοντας επιστολή µίας νεαρής αγρότισσας, που συναντά αυτή τη δυσκολία, ζητώντας από τους αρµόδιους να δροµολογήσουν κάποια λύση. Αναλυτικότερα, µεταξύ άλλων η επιστολή αναφέρει:

Την άνοιξη του 2020 υπέβαλα για πρώτη φορά δήλωση καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε). Έκανα έναρξη επιτηδεύµατος στην ∆ΟΥ στις 01/05/20 και τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, υπέβαλα την αίτηση εγγραφής µου στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ). Υπέβαλα αίτηση στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ώστε να µου βεβαιώσουν την ιδιότητα του νεοεισερχόµενου επαγγελµατία αγρότη.

Από το ΜΑΑΕ µου απαντούν ότι δεν µπορούν να µου βεβαιώσουν την ιδιότητα του νεοεισερχόµενου διότι έχουν συµπληρωθεί 12 µήνες από την εγγραφή µου στον ΕΦΚΑ. Τους έδειξα την αίτηση εγγραφής στον ΕΦΚΑ, ότι έγινε τον Αύγουστο του 2020, αλλά µου απάντησαν ότι η ηµεροµηνία ασφάλισης στον ΕΦΚΑ έγινε από την αρµόδια υπηρεσία αναδροµικά από την 1η Μαΐου 2020 και για αυτό το λόγο, το σύστηµα δεν µε βγάζει νεοεισερχόµενη µετά την 01/05/2021 ενώ µε έβγαζε νεοεισερχόµενη έως τις 30/04/2021. Τους ρωτώ λοιπόν: Εάν δεν είχαν κάνει αίτηση εγγραφής στον ΕΦΚΑ, θα µε βεβαιώνατε σήµερα ως νεοεισερχόµενη; Μου απαντούν «Ναι». Και αφού µου δίνατε τη βεβαίωση του νεοεισερχόµενου και εγώ µετά προχωρούσα σε αίτηση εγγραφής στον ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ που θα µε ασφάλιζε αναδροµικά από την 01/05/20, θα συνέχιζε να έχει ισχύ αυτή η βεβαίωση που µου δώσατε; Μου απαντούν «Ναι».  Εποµένως, όπως φαίνεται: Ένα πολίτης, «τιµωρείται» µη µπορώντας να συµµετέχει στο πρόγραµµα, λόγω αδυναµίας έκδοσης βεβαίωσης νεοεισερχόµενου, που στην ουσία όµως είναι νεοεισερχόµενος µιας και η ιδιότητα αυτή ισχύει για 2 χρόνια, ενώ ένας άλλος που έκανε την εγγραφή καθυστερηµένα (µετά από 1 ή 1,5 χρόνο), «δικαιώνεται», µπορεί να συµµετέχει στο πρόγραµµα.

agronews.gr