Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Πέλλας:Δηλώσεις αποθεμάτων και συγκομιδής ρυζιού | PellaNews

Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε.Πέλλας:Δηλώσεις αποθεμάτων και συγκομιδής ρυζιού

 Το Τμήμα Aγροτικής Οικονομίας Γιαννιτσών της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Πέλλας ενημερώνει τους παραγωγούς ρυζιού ή ομάδες τους ότι έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τον Καν. 1185/2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

1. να δηλώσουν  τα αποθέματα ρυζιού, που είχαν την 31/08/2018. Η δήλωση θα υποβληθεί άμεσα συμπληρώνοντας τον Πίνακα ΙΙ του Κανονισμού,

2. να συμπληρώσουν άμεσα τον Πίνακα Ι του Κανονισμού που αφορά τις συγκομισθείσες  ποσότητες ρυζιού 2018.

Η συμπλήρωση και των δυο Πινάκων είναι υποχρεωτική, ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αποθέματα ή δεν συγκομίστηκε ρύζι από αγροτεμάχιο που δηλώθηκε ως καλλιέργεια ρυζιού.

(Πληροφορίες: Π.Γεωργιάδου 2381352319).

 

 

Δελτίο τύπου