Δημοσιεύθηκε η απόφαση για de minimis σε βιομηχανικά -επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια | PellaNews

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για de minimis σε βιομηχανικά -επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας - de minimis στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής βιομηχανικών και επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών στους παραγωγούς στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, Λάρισας και Τρικάλων.

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 110 ευρώ ανά στρέμμα για τα βιομηχανικά ροδάκινα, σε 100 ευρώ ανά στρέμμα για τα επιτραπέζια ροδάκινα και 90 ευρώ ανά στρέμμα για τα νεκταρίνια.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής βιομηχανικών και επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, Λάρισας και Τρικάλων, διέθεταν παραγωγικά δένδρα ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών κατά το 2020, και έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2020.

Σημειώνεται ότι για να κριθούν δικαιούχοι πρέπει να διατηρούν καλλιέργεια τουλάχιστον 1 στρέμμα βιομηχανικών ή επιτραπέζιων ροδάκινων ή ένα 1 στρέμμα νεκταρινιών.

 

 

agro24.gr