Ενεργός αγρότης και μειωμένο κατά 50% τσεκ φουντώνουν το παιχνίδι στην αγορά δικαιωμάτων το 2022 | PellaNews

Ενεργός αγρότης και μειωμένο κατά 50% τσεκ φουντώνουν το παιχνίδι στην αγορά δικαιωμάτων το 2022

Δεν αποκλείεται να στραφούν προς την πώληση των δικαιωμάτων τους όσοι δουν είτε την αξία τους να μειωθεί με τη νέα ΚΑΠ, είτε την απώλειά τους εφόσον ενεργοποιηθεί ο ορισμός του πραγματικού αγρότη, ενώ από την άλλη, αρκετοί αναμένεται ότι θα αναζητήσουν τρόπο να μετριάσουν τις απώλειές τους από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ, προσθέτοντας δικαιώματα.

Το σενάριο αυτό αναμένεται ότι θα δοκιμαστεί ενόψει του 2022, έτος αναφοράς για τις ενισχύσεις της ερχόμενης ΚΑΠ, καθώς μέσα στους επόμενους μήνες θα δημοσιευτεί και το περιεχόμενου του ελληνικού φακέλου. Όπως έχει γράψει η Agrenda, στο σχέδιο περιλαµβάνεται η ίδρυση ενός µητρώου δικαιούχων άµεσων ενισχύσεων από το 2023, το οποίο θα συνδέεται µε την απόδειξη αγροτικής δραστηριότητας βάσει τιµολογίων. Σε αυτό θα εντάσσονται όλοι οι «ενεργοί γεωργοί» που θα αποδείξουν, πως κάνουν συναλλαγές (έσοδα-έξοδα) που σχετίζονται µε την αγροτική τους παραγωγή. Το πλάνο για τη σύνδεση των τιµολογίων µε τις ενισχύσεις επιβεβαίωσε µάλιστα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόµου σε σχετική µερίδα στο Αµύνταιο (22 Μαΐου).

Έτσι, ένα µέτρο που θα εξασφάλιζε σε κάποιο βαθµό ότι τουλάχιστον όσοι παράγουν θα εφοδιαστούν µε περισσότερα δικαιώµατα για να παραµέινουν πιο κοντά στις επιδοτήσεις που λαµβάνουν σήµερα (εφόσον διαθέτουν «γυµνή» έκταση) ακόµα και πριν την έλευση της νέας ΚΑΠ, είναι ο ορισµός του ενεργού αγρότη. Το τελικό πλάνο των ελληνικών αρχών που θα εµπεριέχει στοιχεία για τον ορισµό αυτό θα δηµοσιευτεί µέσα στον ερχόµενο ∆εκέµβριο, και αναµένεται να δροµολογήσει εξελίξεις στις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων αλλά και γης του 2022 (έτος αναφοράς για τη νέα ΚΑΠ).

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στο 50% υπολογίζεται κατά µέσο όρο η µείωση στην πραγµατική αξία των δικαιωµάτων (βασική+πρασίνισµα) για τους Έλληνες αγρότες για την περίοδο 2023-2027, µε βάση τους πρώτους υπολογισµούς για το στρατηγικό σχέδιο της χώρας µετά τα όσα διαµείφθηκαν στις Βρυξέλλες στα τέλη Μαΐου. Συγκεκριµένα, υπολογίζεται πως για τη βασική ενίσχυση µένουν πλέον γύρω στα 880 εκατ. ευρώ στη χώρα µας, την ώρα που σήµερα, για τη βασική ενίσχυση δίνεται 1,1 δις ευρώ περίπου συν 550 εκατ. ευρώ για το πρασίνισµα.

agronews.gr