Επιβεβαιωμένη εμφάνιση Επιβλαβούς Οργανισμού Καραντίνας Xylella fastidiosa στην Περιφέρεια Πόρτο της Πορτογαλίας | PellaNews

Επιβεβαιωμένη εμφάνιση Επιβλαβούς Οργανισμού Καραντίνας Xylella fastidiosa στην Περιφέρεια Πόρτο της Πορτογαλίας

Μετά από  ενημέρωση της Πορτογαλικής φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας η οποία γνωστοποίησε στην Ε.Ε. και στα Κράτη μέλη ότι:
α)  βρέθηκαν τα ακόλουθα φυτικά είδη στην οριοθετημένη περιοχή με τον Επιβλαβή Οργανισμό Καραντίνας   Xylella fastidiosa:Olea europeae (Ελιά),  Metrosideros excelsea (Μετροσίδηρος), Asparagus acutifolius ( Άγριο σπαράγγι),  Lavandula stoechas (Λεβάντα), Nerium oleander (Πικροδάφνη), Frangula alnus (Φραγκούλα), Pterospartum tridentatum, Calluna vulgaris ( Καλούνα), Citrus salvivolius και Plantago Lanceolata ( Πεντάνευρο λονχοειδές) .
β)  τα φυτικά είδη Frangula alnus,  Pterospartum tridentatum, και  Calluna vulgaris, δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των “συγκεκριμένων φυτών” και η αναγνώριση του υποείδους του βακτηρίου  Xylella fastidiosa είναι ακόμα σε αναμονή .
 γ)  τροποποιήθηκε το μέγεθος των προσβεβλημένων ζωνών και των οριοθετημένων περιοχών αντιστοίχως με τα θετικά δείγματα έχοντας ως αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται πλέον 11 δήμοι εντός αυτών. 
Από  τα παραπάνω σας εφιστούμε την προσοχή και να λαμβάνετε  υπόψη σας τον φυτουγειονομικό καθεστώς του Επιβλαβούς Οργανισμού   Xylella fastidiosa και την Απόφαση της Επιτροπής 2015/789/ΕΕ 
Πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και η προσοχή στην τήρηση της φυτουγειονομικής νομοθεσίας ,σε όλες τις επιχειρήσεις που διακινούν φυτά προς φύτευση από χώρες της Ε.Ε. στις οποίες έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Επιβλαβούς Οργανισμού  Xylella fastidiosa (Πορτογαλία, Ισπανία , Ιταλία, Γαλλία κλπ.)
Τονίζεται ότι , στη χώρα μας δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του  Επιβλαβούς Οργανισμού  Xylella fastidiosa . Η πραγματοποίηση των ελέγχων και η προσοχή του καθενός , ώστε να  διατηρηθεί  η  Χώρα μας  απαλλαγμένη από το επικίνδυνο βακτήριο, είναι Εθνικής Σημασίας και Ύψιστου Δημόσιου Συμφέροντος.
Πληροφορίες: Ελευθερίου Γεώργιος  τηλ. 2381352312 , Λαζαρίδης Ιωάννης τηλ. 2381352309,Ζαμίδου Κλεονίκη  τηλ. 2381352305

Π.Δ.                                                                                                                       Μ.Ε.Π
Φυτώρια
Σημεία πώλησης καλλωπιστικών φυτών                                    Η Αναπλ. Προϊσταμενη Τμήματος       
Σημεία πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού                        Αγροτικής  Οικονομίας  Γιαννιτσών                                                   
Παραγωγών 
Συνεταιρισμών
Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων
Δήμους
Εργολάβοι δημοσίων κηποτεχνικών έργων                                               Χωροπανίτου Φανή